تاریخ : دوشنبه 25 تير 1397     |     کد : 477

کارگاه مقاله نویسی علمی تخصصی

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز،اولین کارگاه آموزشی مقاله نویسی علمی تخصصی ویژه اساتید در سالن کنفرانس مرکز آموزش برگزار گردید. در این کارگاه دو روزه خانم دکتر تیموری شیوه های علمی و متدهای نگارش  مقاله نویسی از جمله:
آشنایی با روش تحقیق جهت نگارش مقالات

تعاریف اولیه درباره انواع مقالات و روش های چاپ مقالات
آشنایی با مجلات معتبر، غیر معتبر
آشنایی با اعتبار مجلات ISI و سایر مجلات و چگونگی تشخیص اعتبار و پولی بودن آنها
معرفی مجلات معتبر داخلی و خارجی در زمینه رشته تخصصی شرکت کنندگان
شیوه های نوشتن مقالات جهت ارسال به مجلات ISC و ISI
شیوه های نوشتن مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی به صورت کاربردی
نحوه استناد و منبع نویسی وکاورلتر و… استانداردسازی درمجلات داخلی و ISI
خطاهای رایج و رعایت اخلاق در مقاله نویسی
را به صورت تخصصی برای شرکت کنندگان تشریح کرد.