تاریخ : چهارشنبه 6 تير 1397     |     کد : 476

بازدید رئیس مرکز آموزش از روند برگزاری امتحانات

گزارش تصویری

برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز آموزش از روند برگزاری امتحانات  نیمسال دوم