تاریخ : دوشنبه 3 ارديبهشت 1397     |     کد : 465

نشست هماهنگی کنفرانس عمران ،معماری و شهرسازی جهان اسلام

با حضور رئیس دانشگاه جامع استانی و رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز،نشست هماهنگی کنفرانس عمران،معماری شهرسازی کشورهای جهان اسلام با حضور رئیس دانشگاه جامع استان و رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز جناب آقای دکتر سلطانی و جمعی از اساتید عمران ،معماری و شهرسازی مرکز آموزش در سالن کنفرانس برگزار گردید.
گزارش تصویری از نشست یاد شده