تاریخ : دوشنبه 3 ارديبهشت 1397     |     کد : 464

انتخاب مدیر گروه رشته حسابداری

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

جلسه انتخاب مدیر گروه رشته حسابداری مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز با حضور اساتید محترم رشته حسابداری و مدیریت، روز دوشنبه مورخ 97/2/3 در محل اتاق کنفرانس مرکز آموزش برگزار گردید. پس از شمارش آرا جناب آقای اکبر خرمندی بعنوان مدیر گروه رشته حسابداری انتخاب شد.