تاریخ : پنجشنبه 30 فروردين 1397     |     کد : 463

فراخوان برای تشکیل تیم های ورزشی دانشجویی

برای حضور در مسابقات بین مراکز علمی و کاربردی

تشکیل تیم های ورزشی برادران و خواهران دانشجو

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش ، واحد تربیت بدنی مرکز آموزش اقدام به تشکیل تیم های ورزشی و شناسائی ورزشکاران واجد شرایط برای حضور در مسابقات بین مراکز علمی کاربردی ، مناطق و سازمانهای شهرداری تبریز می نماید . از دانشجویان دعوت می شود جهت ثبت نام و اعلام آمادگی به تربیت بدنی مرکزآموزش ( آقای ابراهیم پور ) مراجعه نمایند .