تاریخ : سه شنبه 21 فروردين 1397     |     کد : 461

جلسه ویدیو کنفرانس با موضوع درخواست دوره های مهر ۹۷

با حضور روسای دانشگاه جامع علمی کاربردی استان ها

جلسه ویدیو کنفرانس با موضوع درخواست دوره های مهر 97 با حضور دکتر قالیچی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان؛ مهندس معصومیان، مدیر کل محترم دفتر گسترش دانشگاه؛ مهندس قامشلو و روسای مراکز آموزشی استان از ساعت 8/30 لغایت 13/30 روز دوشنبه مورخ 20 فروردین از طریق سامانه شوکا در سالن جلسات شهید محسن حججی استان آذربایجان شرقی برگزار گردید.
هم چنین در این جلسه روسای دانشگاه جامع علمی کاربردی استان ها از طریق ویدیو کنفرانس حضور بهم رساندند.