آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

معرفی دستاوردهای جدید پژوهشی

معرفی دستاوردهای جدید پژوهشی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز
يکشنبه 14 مرداد 1397

انتخاب کارآفرینان برتر ملی و استانی

انتخاب کارآفرینان برتر ملی و استانی در سال 1397-1396
پنجشنبه 11 مرداد 1397

9 مرداد ماه

9 مرداد ماه روز اهدای خون
چهارشنبه 3 مرداد 1397

کارگاه مقاله نویسی علمی تخصصی

کارگاه مقاله نویسی علمی تخصصی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز
دوشنبه 25 تير 1397

بازدید رئیس مرکز آموزش از روند برگزاری امتحانات

گزارش تصویری

گزارش تصویری برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
چهارشنبه 6 تير 1397

در راستای درخواست و درنشست رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی با مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز مطرح شد .

برگزاری دوره های آموزشی زبان انگلیسی برای تاکسیرانی تبریز

برگزاری دوره های آموزشی زبان انگلیسی برای تاکسیرانی تبریز با توجه به اهمیت و نقش رانندگان تاکسی در شهرها ....
پنجشنبه 31 خرداد 1397

بازدید از کارگاهها و ایستگاههای قطار شهری

با حضور رئیس مرکز آموزش و جمعی از اساتید رشته های عمران ، معماری و شهرسازی

با حضور رئیس مرکز آموزش و جمعی از اساتید رشته های عمران ، معماری و شهرسازی بازدید از قطار شهری تبریز...
چهارشنبه 30 خرداد 1397

کارگاه توجیهی مراقبین امتحانات

کارگاه توجیهی مراقبین امتحانات نیم دوم سالتحصیلی 97-96
پنجشنبه 24 خرداد 1397

گردهمایی روسای مراکز آموزش

گردهمایی روسای مراکز آموزش جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی
دوشنبه 21 خرداد 1397

راهپیمائی روز قدس

با حضور رئیس،اساتید و کارکنان مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

با حضور رئیس،اساتید و کارکنان مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز همگام و هم صدا با ملت بزرگ ایران ....
شنبه 19 خرداد 1397