نظر شما درباره عملکرد سایت کامپیوتری ؟  
  امور مدرسان

مدارک مورد نیاز جهت تدریس در مرکز

مطالعه دقیق بند های فوق و ارائه درخواست کتبی جهت تدریس الزامی میباشد

ID
کارت یا تصویر شماره مدرس دریافت شده از سایت امور مدرسان

تکمیل فرم مشخصات مدرسان با تکمیل کلیه مندرجات و مهر و امضاء مدرس و رئیس مرکز

ارائه کلیه مدارک ، سوابق و مستندات مرتبط با اطلاعات مندرج در فرم مشخصات مدرسان

(تصویر آخرین مدرک تحصیلی و یا حکم کارگزینی ( اخرین مدرک تحصیلی حداقل بایستی در مقطع کارشناسی ارشد باشد
:
فرم قرارداد حق التدریس که باید تمامی موارد زیر در ان لحاظ گردد

الف : قراردادها باید در فرمت مصوب دانشگاه منعقد گردد و مندرجات قرارداد دقیقاً تکمیل گردد

ب: برای هر مدرس در هر ترم و پودمان قرارداد جدید تهیه گردد

ج: نام درس و تعداد واحد دقیقاً در هر قرارداد لحاظ گردد

چ : حداقل مبلغ قرارداد بر اساس آخرین دستورالعمل پرداختی

 و : قرارداد توسط مدرس در رئیس مرکز تائید و امضاء شوند

 

 مدرسانی که در 2 یا چند مرکز علمی کاربردی تدریس می نمایند لازم است در هر مرکز پرونده مجزا و کاملی داشته باشند
درخواست کتبی خود را به امور مدرسان تحویل نمایید

(
همکاری با اساتیدی که کد مدرسی از دانشگاه جامع ندارند مقدور نمی باشد )

    
      جهت دریافت فرم جذب مدرس اینجا کلیک کنید
پس از تکمیل اطلاعات آنرابه آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید 

                        Email : www.tm-uast@tabriz .ir                                                                    

اساتید محترمی که کد مدرسی دریافت نموده اند دانلود فرمایند
 

از اساتید محترم خواهشمند است که با توجه به اینکه سوالات باید در سربرگ مخصوص طراحی شود لذا فایل زیر را دانلود فرمایید

دریافت فایل سر برگ