همایش های مرکز

 عکس های شاخه همایش های مرکز
کارگاه آموزشی اسکیس برای دانشجویان رشته معماری آذر ماه 96
کارگاه آموزشی اسکیس برای دانشجویان رشته معماری آذر ماه 96
کارگاه آموزشی اسکیس برای دانشجویان رشته معماری آذر ماه 96
گرامیداشت روز دانشجو ، 16 آذر ماه 96
گرامیداشت روز دانشجو ، 16 آذر ماه 96
گرامیداشت روز دانشجو ، 16 آذر ماه 96
گرامیداشت هفته پژوهش 1394
گرامیداشت هفته پژوهش 1394
گرامیداشت هفته پژوهش 1394
تجلیل از پژوهشگران برتر1394
تجلیل از پژوهشگران برتر1394
تجلیل از پژوهشگران برتر1394
گرامیداشت هفته پژوهش 1394
گرامیداشت هفته پژوهش 1394
گرامیداشت هفته پژوهش 1394
گرامیداشت هفته پژوهش 1394
گرامیداشت هفته پژوهش 1394
گرامیداشت هفته پژوهش 1394
بزرگداشت هفته پژوهش 1393
بزرگداشت هفته پژوهش 1393
بزرگداشت هفته پژوهش 1393
بزرگداشت هفته پژوهش سال1393
بزرگداشت هفته پژوهش سال1393
بزرگداشت هفته پژوهش سال1393
بزرگداشت هفته پژوهش سال1393
بزرگداشت هفته پژوهش سال1393
بزرگداشت هفته پژوهش سال1393
بزرگداشت هفته پژوهش سال1393
بزرگداشت هفته پژوهش سال1393
بزرگداشت هفته پژوهش سال1393
مراسم اختتامیه نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی دانشگاه جامع
مراسم اختتامیه نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی دانشگاه جامع
مراسم اختتامیه نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی دانشگاه جامع
محرم 1393
محرم 1393
محرم 1393
محرم 1393
محرم 1393
محرم 1393
محرم 1393
محرم 1393
محرم 1393
تجلیل از اساتید
تجلیل از اساتید
تجلیل از اساتید
اربعین1391
اربعین1391
اربعین1391
اربعین1391
اربعین1391
اربعین1391
اربعین1391
اربعین1391
اربعین1391
اربعین 1391
اربعین 1391
اربعین 1391
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان
هفته پژوهش سال1391
هفته پژوهش سال1391
هفته پژوهش سال1391
نمایشگاه رشته معماری
نمایشگاه رشته معماری
نمایشگاه رشته معماری
یازدهمین دوره معرفی پژوهشها و پایان نامه های برتر
یازدهمین دوره معرفی پژوهشها و پایان نامه های برتر
یازدهمین دوره معرفی پژوهشها و پایان نامه های برتر
یازدهمین دوره معرفی پژوهشها و پایان نامه های برتر
یازدهمین دوره معرفی پژوهشها و پایان نامه های برتر
یازدهمین دوره معرفی پژوهشها و پایان نامه های برتر
14
14
14