مراسم های مرکز
کلیه مراسم های برگزارشده در این مرکز
 عکس های شاخه مراسم های مرکز
نشست هم اندیشی رئیس مرکز آموزش با اساتید آذرماه  96
نشست هم اندیشی رئیس مرکز آموزش با اساتید آذرماه 96
نشست هم اندیشی رئیس مرکز آموزش با اساتید آذرماه 96
نشست هم اندیشی رئیس مرکز آموزش با اساتید آذرماه 96
نشست هم اندیشی رئیس مرکز آموزش با اساتید آذرماه 96
نشست هم اندیشی رئیس مرکز آموزش با اساتید آذرماه 96
گرامیداشت روز دانشجو آذرماه 1395
گرامیداشت روز دانشجو آذرماه 1395
گرامیداشت روز دانشجو آذرماه 1395
مسابقه سازه های ماکارونی آذر ماه 1395
مسابقه سازه های ماکارونی آذر ماه 1395
مسابقه سازه های ماکارونی آذر ماه 1395
مراسم بزرگداشت روز دانشجو
مراسم بزرگداشت روز دانشجو
مراسم بزرگداشت روز دانشجو
مراسم سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)
مراسم سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)
مراسم سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)
مراسم سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)
مراسم سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)
مراسم سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)
نشست فارغ التحصیلان تابستان 1394
نشست فارغ التحصیلان تابستان 1394
نشست فارغ التحصیلان تابستان 1394
نشست فارغ التحصیلان تابستان 1394
نشست فارغ التحصیلان تابستان 1394
نشست فارغ التحصیلان تابستان 1394
جشن آغاز سال تحصیلی 94-93
جشن آغاز سال تحصیلی 94-93
جشن آغاز سال تحصیلی 94-93
جشن آغاز سال تحصیلی 94-93
جشن آغاز سال تحصیلی 94-93
جشن آغاز سال تحصیلی 94-93
جشن آغاز سال تحصیلی 94-93
جشن آغاز سال تحصیلی 94-93
جشن آغاز سال تحصیلی 94-93
جشن آغاز سال تحصیلی 94-93
جشن آغاز سال تحصیلی 94-93
جشن آغاز سال تحصیلی 94-93
جشن آغاز سال تحصیلی 94-93
جشن آغاز سال تحصیلی 94-93
جشن آغاز سال تحصیلی 94-93
جشن آغاز سال تحصیلی 94-93
جشن آغاز سال تحصیلی 94-93
جشن آغاز سال تحصیلی 94-93
دکتر سلطانی
دکتر سلطانی
دکتر سلطانی