امروز
سه شنبه
اسفند 1399
12
قمری:18 رجب 1442

میلادی:2 مارس 2021
 
  تربیت بدنی
 

قابل توجه دانشجویان : دانشجویانی که حکم قهرمانی در رشته های ورزشی دارند ،کپی حکم خود را به کارشناس تربیت بدنی  آقای ابراهیم پور تحویل نمایند .
 

جهت تشکیل تیم های ورزشی دانشجویی برای شرکت در مسابقات ورزشی به تربیت بدنی مرکز آموزش مراجعه فرمایید .