آموزش و پژوهش
 
امور مالی
حوزه امور مالی

وام دانشجویی

آیین نامه های مالی

نحوه پرداخت شهریه

شرایط تخفیف دانشجویی
 
امور فرهنگی و دانشجویی
 
دانشگاه
 
تازه ها
      عضو شورای اسلامی شهر تبریز خواستار شد: چاره اندیشی برای احیای باغ شهرهای تبریز چهارشنبه 14 اسفند 1392
سخنان دکتر پور محمد رئیس دانشگاه تبریز درباره فرصت ها و چالش های فضای سبز شهر تبریز (66)
      رئیس دانشگاه تبریز اظهار داشت : هدف اندیشه های شهرسازی و توسعه شهری حفظ و صیانت از فضاهای شهری است چهارشنبه 14 اسفند 1392
برگزاری همایش فرصت ها و چالش های فضای سبز شهر تبریز در دانشگاه تبریز(84)
      با مشارکت شهرداری تبریز و دانشگاه تبریز فرصت ها و چالش های فضای سبز شهر تبریز بررسی شد چهارشنبه 14 اسفند 1392
آرشیو